ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563

SAMAKOM NEWS

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ห้วยเขย่ง – ปิล็อก ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายยศภัค จรัสศุภชยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีรับมอบบ่อน้ำในโครงการขยายบ่อน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง โดยมีหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์คชสาร ร่วมรับมอบบ่อน้ำจากมูลนิธิพิทักษ์คชสาร 

ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จำนวน 114 คน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และได้ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำเยาวชนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 14 แห่ง เข้าอบรมในโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตย สำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศได้รับเกียรติจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยกที่ 2โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มเเข็งที่ 1201 จัดกิจกรรมโครงการยุวชนทางสายใหม่ ประจำปี 2563 “รุ่นที่ 9 ” ขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

วันที่ 22 และ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ได้จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูบ่าให้กับลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้เข้ามาเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของกองลูกเสือโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ โดยให้ยึดถือคติพจน์ว่า “มองไกล”