ข้อมูลที่ท่านร้องเรียนจะไม่ถูกเปิดเผยและเก็บเป็นความลับตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

แจ้งเรื่องทุจริตผ่านทาง Google Form

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทาง Google Form โดยกรอก ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ข้อความถาม-ตอบ และรอผู้รับผิดชอบติดต่อกลับ

แจ้งเรื่องทุจริตผ่านทาง Messenger หน้าเว็บ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทาง Messenger ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเชื่อมโยงกับเพจ Facebook โรงเรียน และมี Admin ตอบตลอดเวลา

แจ้งเรื่องทุจริตผ่านทางสายด่วนสมาคม SMK Hotline

ติดต่อสอบถามผ่านกลุ่มไลน์สายด่วนสมาคม ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งเรื่องทุจริตผ่านทาง E-mail โรงเรียน

Admin@smkpm.ac.th