สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566