กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

๑. “กิจกรรมระบายสี” ระดับชั้นอนุบาล

๒. “กิจกรรมระบายสี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

๓. “กิจกรรมทำการ์ดวันแม่” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๔. “กิจกรรมทำการ์ดวันแม่” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๕. “กิจกรรมเรียงความเรื่องแม่” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ)

*****เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.*****

โดยส่งผลงานผ่านทาง Facebook คุณครู ดังนี้

๑. ระดับอนุบาล
      – Darunee Thongphaphumpreeda

๒. ระดับประถมศึกษา ๑-๓
      – Apichada  Soisang

๓. ระดับประถมศึกษา ๔-๖     
     – J’Jitraporn Chaiyaphan

๔. ระดับมัธยมศึกษา ๑-๓
      – Mod  Thabthim
      – May  Melody

๕. ระดับมัธยมศึกษา ๔-๖     
     – Wiraya Thiangtham   
     – Jantakan  Singtana
     – May  Melody

***ประกาศผลวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเพจโรงเรียน***
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร